PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
  1. Pełne koszty transportu - w przypadkach uzasadnionych medycznie - chorego z zagranicy do placówki medycznej w kraju miejsca stałego zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania, ponadto koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem transportu ubezpieczonego do kraju jest oprócz braku przeciwwskazań do przewozu istnienie zaburzeń zdrowia zagrażających życiu lub brak możliwości zapewnienia opieki medycznej na miejscu odpowiadającej standardom w miejscu zamieszkania lub przewidywana konieczność hospitalizacji stacjonarnej dłuższej niż 5 dni.
  2. Koszty leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia powstałe za granicą (nie w kraju stałego zamieszkania) łącznie z lekami przepisanym przez lekarza, koszty dowozu do odpowiedniego szpitala położonego najbliżej w przypadkach uzasadnionych medycznie do wysokości 10 000 EURO, z tego 2 000 EURO może zostać wykorzystane na leczenie ambulatoryjne łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza. W przypadku leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70 EURO na osobę i pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, czyli również w przypadku obowiązku świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Na koszty hospitalizacji stacjonarnej ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka wypłacana jest wyłącznie szpitalowi.
  3. Pełne koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.
  4. Koszty przewozu i koszty transportu zwłok w kraju. Kosztami przewozu są koszty transportu z placówki medycznej do innej placówki medycznej w pobliżu stałego miejsca zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania ubezpieczonego. Kosztami transportu zwłok są koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.
  5. Przewozy - zgodnie z pkt. 1,3,4. - muszą zostać zrealizowane przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej ÖAV (Austriacki Związek Alpejski), w przeciwnym razie zwrot kosztów następuje maksymalnie do wysokości 750 EURO. Świadczenia za granicą zgodnie z pkt. 2 są realizowane podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podróży zagranicznej. Kwoty ubezpieczenia dotyczą jednej osoby i wyjazdu zagranicznego.
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?