PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
  Każdy członek związku, który opłacił składkę członkowską za bieżący okres ubezpieczeniowy. W pełni ubezpieczeni są również członkowie zwolnieni z opłacania składek członkowskich, jak np. uczące się dzieci i młodzież w wieku do maksymalnie 27 roku życia, których oboje rodzice (w przypadku osób samotnie wychowujących -jeden rodzic) są członkami związku, o ile zostali zgłoszeni do związku i tym samym posiadają ważną kartę członkowską. Członkowie stowarzyszenia przebywający na stałe za granicą lub posiadający obce obywatelstwo są również w pełni ubezpieczeni. Pojęcie "zagranica" wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnosi się w tym wypadku do aktualnego stałego miejsca zamieszkania.
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?