Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi


  Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia AV Weltweit Service, ekskluzywnej ochrony ubezpieczeniowej tylko dla członków stowarzyszenia górskiego Alpenverein.

 • Jak jestem ubezpieczony za granicą jako członek stowarzyszenia Alpenverein?
  1. Podróż za granicę - ubezpieczenie zdrowotne

  Ubezpieczenie obowiązuje podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podróży zagranicznej

  • Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia (łącznie z transportem do szpitala w medycznie uzasadnionych przypadkach) za granicą do wysokości 10000, - EUR
  • Transport do kraju z zagranicy bez ograniczenia kwotowego

  Ubezpieczone są koszty pilnego, niezbędnego ze względów medycznych leczenia powstałe za granicą (z wyłączeniem kraju głównego miejsca zamieszkania), włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, koszty niezbędnego ze względów medycznych transportu do najbliższego odpowiedniego szpitala do wysokości 10000, - EUR, z czego na leczenie ambulatoryjne włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi może zostać wykorzystane maksymalnie 2000, - EUR. W przypadku leczenia ambulatoryjnego, włącznie z przepisanymi przez lekarza środkami leczniczymi, obowiązuje udział własny w wysokości 70, - EUR na osobę i jeden pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, również w przypadku obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego.

  Ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego
  • w przypadku Austrii – według ogólnych klas taryfowych obowiązujących w szpitalach publicznych;
  • poza terytorium Austrii – w szpitalach publicznych.

  W przypadku, gdy ze względu na pilny charakter leczenia stacjonarnego znalezienie szpitala publicznego jest niemożliwe lub gdy ubezpieczony nie miał wpływu na wybór szpitala, ubezpieczyciel zwraca udokumentowane koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego również w szpitalach niepublicznych. Obowiązek świadczenia ustaje z chwilą, w której z medycznego punktu widzenia możliwe staje się przewiezienie do szpitala publicznego. Koszty niezbędnego ze względów medycznych leczenia stacjonarnego są rozliczane bezpośrednio do wysokości sumy ubezpieczenia wyłącznie wówczas, gdy w szpitalu przedstawiona zostanie elektroniczna karta ubezpieczeniowa (e-card) / EKUZ), a likwidacja szkody odbywa się za pośrednictwem Europ Assistance. W pozostałych przypadkach maksymalna kwota zwrotu wynosi 750, - EUR.

  Europ Assistance, Tel. +43/1/253 3798, E-Mail: aws@alpenverein.at

  Informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dostępne są na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/

  Obejmuje koszty uzasadnionego względami medycznymi transportu z zagranicy do szpitala w kraju głównego miejsca zamieszkania chorego/rannego lub do głównego miejsca zamieszkania w pełnej wysokości, a ponadto koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem transportu ubezpieczonego do kraju oprócz braku przeciwskazań do przewozu jest
  • zagrożenie życia lub
  • brak możliwości zapewnienia na miejscu opieki medycznej odpowiadającej standardom w miejscu zamieszkania lub
  • konieczność hospitalizacji stacjonarnej dłuższej niż 5 dni

  Przewóz musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztów następuje maksymalnie do wysokości 750, -EUR

  Europ Assistance, Tel. +43/1/253 3798, Fax +43/1/313 89 1304, E-Mail: aws@alpenverein.at


  2. Koszty ratownictwa do wysokości 25000, - EUR

  do wysokości 25000, - EUR na osobę i zdarzenie
  Przez cały rok, na całym świecie, podczas aktywności rekreacyjnej

  Koszty ratownictwa oznaczają koszty lokalnych jednostek ratowniczych (w przypadku zdarzeń w rejonach przygranicznych również koszty jednostek ratowniczych kraju sąsiadującego), które stają się niezbędne, kiedy ubezpieczony ulegnie nagłemu zdarzeniu lub wypadkowi bądź znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji w górach lub na wodzie, w związku z czym zachodzi konieczność jego ewakuacji z trudno dostępnego terenu jako osoby rannej lub zdrowej (tę samą definicję stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wypadków śmiertelnych).

  Koszty ratownictwa to udokumentowane koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego z trudno dostępnego terenu
  • do najbliższej przejezdnej drogi lub
  • do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.

  Tłumaczenie poglądowe w celach informacyjnych.
  Tylko oryginalna niemiecka wersja jest wiążąca!

 • Jak jestem ubezpieczony w kraju stałego zamieszkania jako członek stowarzyszenia Alpenverein?

 • Znajduje się w szpitalu poza granicami kraju stałego zamieszkania. Co powinienem zrobić? Kiedy zostanę przetransportowany do kraju stałego zamieszkania?

 • Ważne przypadki specjalne: badanie jaskiń i podróże do obszarów objętych wojną

 • Definicja określeń: koszty poszukiwania i ratownictwa / koszty transportu / koszty przewozu / ekspedycja

 • Pytania dotyczące koronowirusa COVID-19


Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z agencją ubezpieczeniową KNOX:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
A-6020 Innsbruck

Tel. +43 512 238300-30
Fax +43 512 238300-15
E-mail: av-service@knox.co.at

Godziny otwarcia:
pon. do czw. 08:00 do 16:30
pt. 08:00 do 12:30