Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi


  Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia AV Weltweit Service, ekskluzywnej ochrony ubezpieczeniowej tylko dla członków stowarzyszenia górskiego Alpenverein.

 • Jak jestem ubezpieczony za granicą jako członek stowarzyszenia Alpenverein?

 • Jak jestem ubezpieczony w kraju stałego zamieszkania jako członek stowarzyszenia Alpenverein?

 • Znajduje się w szpitalu poza granicami kraju stałego zamieszkania. Co powinienem zrobić? Kiedy zostanę przetransportowany do kraju stałego zamieszkania?

 • Ważne przypadki specjalne: badanie jaskiń i podróże do obszarów objętych wojną

 • Definicja określeń: koszty poszukiwania i ratownictwa / koszty transportu / koszty przewozu / ekspedycja
  Koszty ratownictwa

  Koszty ratownictwa oznaczają koszty lokalnych jednostek ratowniczych (w przypadku zdarzeń w rejonach przygranicznych również koszty jednostek ratowniczych kraju sąsiadującego), które stają się niezbędne, kiedy ubezpieczony ulegnie nagłemu zdarzeniu lub wypadkowi bądź znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji w górach lub na wodzie, w związku czym zachodzi konieczność jego ewakuacji z trudno dostępnego terenu jako osoby rannej lub zdrowej (tę samą definicję stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wypadków śmiertelnych). Koszty ratownictwa to udokumentowane koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego z trudno dostępnego terenu

  • do najbliższej przejezdnej drogi lub
  • do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku


  Koszty transportu

  Powstałe zagranicą (nie w kraju stałego zamieszkania) koszty medycznie niezbędnego transportu do najbliżej położonego i odpowiedniego szpitala do sumy ubezpieczenia w wysokości 10.000 EURO.

  Koszty przewozu osób i koszty transportu zwłok w kraju

  Jeżeli transport poprzedzała akcja ratownicza objęta zakresem ubezpieczenia, koszty przewozu rannych/chorych oraz koszty transportu zmarłych na terenie kraju głównego miejsca zamieszkania ubezpieczonego są zwracane bez ograniczenia kwotowego. Koszty przewozu oznaczają koszty transportu ze szpitala do innego szpitala położonego w pobliżu głównego miejsca zamieszkania*) lub bezpośrednio do głównego miejsca zamieszkania. Pod pojęciem kosztów transportu zwłok rozumie się koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania. Przewóz musi zostać zrealizowany przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej Alpenverein, w przeciwnym razie zwrot kosztów następuje maksymalnie do wysokości 750, - EUR

  Europ Assistance , Tel. +43/1/253 3798, Fax +43/1/313 89 1304, E-mail: aws@alpenverein.at

  Ekspedycja

  Ekspedycją jest podróż nazywana przez organizatora „ekspedycja” lub podróż trwająca kilka dni albo tygodni z częściowo eksploracyjnym lub badawczym charakterem do rzadkich albo nigdy nieodwiedzanych terenach bez stałej infrastruktury (np. schronisk).

  Tłumaczenie poglądowe w celach informacyjnych.
  Tylko oryginalna niemiecka wersja jest wiążąca!


Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z agencją ubezpieczeniową KNOX:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
A-6020 Innsbruck

Tel. +43 512 238300-30
Fax +43 512 238300-15
E-mail: av-service@knox.co.at

Godziny otwarcia:
pon. do czw. 08:00 do 16:30
pt. 08:00 do 12:30