PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
  • udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje ÖAV,
  • uprawianie (również prywatnie, poza imprezami w ramach sekcji)
   następujących dyscyplin sportowych:

  speleologia, wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych. (Pod pojęciem wypraw na rowerach górskich/trekkingowych rozumie się wyprawy odbywane na drogach leśnych i innych nieutwardzonych drogach oraz na wytyczonych lub oznakowanych ścieżkach rowerowych w stroju sportowym. Wypadki na drogach dopuszczonych do ruchu publicznego, na ścieżkach rowerowych w obrębie miasta lub miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że wypadek wydarzy się w trakcie wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych opisanej powyżej.)
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?