PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Cennik na rok 2020
– koszt członkostwa w stowarzyszeniu Alpenverein Austria

Kategorie Wiek Cena
Euro
Cena

Kategoria A
członkostwo standardowe od 28 do 64 roku życia 66€ 280zł

Kategoria B
Współmałżonek/Partner członka Kategorii A, 52€ 220zł
służba GOPR/TOPR 52€ 220zł
Senior od 65 lat 52€ 220zł
Junior od 19 do 27 52€ 220zł

Kategoria Młodzież
Młodzież 18 lat lub młodszy/a 30€ 120zł

Kategoria Niepełnosprawni
Niepełnosprawni (od 50% stałego uszczerbku na zdrowiu) 30€ 120zł

Kategoria Wspólnota rodzinna
członek (Kategoria A) + Partner (Kategoria B)
+ dziecko/ci
dzieci za darmo do 19
(do 27 z ważną legitymacją studencka)
118€ 500zł
Samotnie wychowująca/cy + dziecko/ci dzieci za darmo do 19
(do 27 z ważną legitymacją studencka)
66€ 280zł
Przelew w złotówkach proszę wpłacać na polskie konto (przelew krajowy):

Bank Pekao SA
Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
IBAN: (PL) 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038 | BIC/SWIFT: PKOPPLPW


Przelew w Euro proszę wpłacać na austriackie konto:

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck, Adamgasse 1-7
IBAN: AT873600010200505404 |BIC/SWIFT: RZTIAT22
  Instrukcja dla nowych członków:

  1. Wypełniasz czerwony formularz zgłoszeniowy (tylko raz), na e-mail dostajesz potwierdzenie danych (sprawdzasz prawidłowość danych).

  2. Po opracowaniu danych przez pracownika wysyłamy pocztą kartę członkowską. Karta przychodzi do 7 dni roboczych.

  3. Opłacasz składkę członkowską według cennika na polskie konto Bank Pekao SA Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien numer konta: 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038

  W tytule przelewu proszę podać:
  numer członkowski oraz imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata,
  (numer członkowski znajduje się na odwrocie karty)
  Np.: 102-XXXXXX/A Jan Kowalski
  Po przelaniu składki ubezpieczony jesteś na następny dzień.

  WARIANT EKSPRESOWY

  Jest to możliwość zawarcia natychmiastowego ubezpieczenia.

  1. Wypełniasz czerwony formularz zgłoszeniowy (tylko raz), na emial dostajesz potwierdzenie danych ( sprawdzasz prawidłowość danych ).

  2. Opłacasz składkę członkowską według cennika na polskie konto
  Bank Pekao SA Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
  numer konta: 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038

  W tytule przelewu proszę podać:
  Datę urodzenia, imię i nazwisko
  Np.: 01.01.1985 Jan Kowalski
  Po przelaniu składki ubezpieczony jesteś na następny dzień.

  3. Wyślij nam e-mail na adres biuro@alpenverein.pl z potwierdzeniem wykonania przelewu z prośbą o kartę tymczasową, a my prześlemy ci ją w formacie PDF na twój adres e-mail. 4. Karta w formie papierowej przychodzi na podany adres w ciągu 7 dni roboczych.