PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
  Alpenverein Weltweit Service zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom związku w zakresie ratownictwa, obejmującą wypadki powstałe w trakcie aktywności rekreacyjnej.

  Ochrona obejmuje pokrycie kosztów świadczeń z tytułu transportu do kraju, przewozu i leczenia w razie wypadków powstałych w trakcie aktywności rekreacyjnej, wypadków przy pracy oraz w przypadku choroby.

  Ubezpieczenie Alpenverein Weltweit Service obowiązuje na całym świecie z wyjątkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, które to ograniczają się do Europy.

  Ubezpieczycielem dla Alpenverein Weltweit Service jest GENERALI Versicherung AG.
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?