PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
  Koszty ratownictwa do wysokości 25 000 EURO na osobę i zdarzenie objęte umową ubezpieczeniową.

  Pod pojęciem kosztów ratownictwa rozumie się owe koszty miejscowych jednostek ratowniczych np. helikopter (w przypadku zdarzeń w rejonach przygranicznych również koszty jednostek ratowniczych kraju sąsiadującego), które będą niezbędne, jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi lub zostanie narażony na niebezpieczeństwo w górach lub w wodzie i wobec niego – rannego lub nie – będzie musiała zostać podjęta akcja ratownicza (to samo dotyczy wypadków śmiertelnych).

  Koszty ratownictwa to udokumentowane koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego do najbliższej przejezdnej drogi lub do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?