Alpenverein Polska

Zostań członkiem w Alpenverein

Krok 1
Wypełniasz wszystkie pola obowiązkowe w formularzu zgłoszeniowym bez polskich znaków (tylko raz), na emial dostajesz potwierdzenie danych (sprawdzasz prawidłowość danych).

Krok 2
Opłacasz składkę członkowską według cennika na polskie konto:

Bank Pekao SA
Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
numer konta: 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038

W tytule przelewu proszę podać:
Datę urodzenia, imię i nazwisko (osoba za która opłacana jest składka)
Np.: 01.01.1985 Jan Kowalski

  Po przelaniu składki ubezpieczony jesteś na następny dzień.

Krok 3
Karta przychodzi na wskazany adres w ciągu 3-5 dni roboczych.

  Ważna informacja:
Nie musisz posiadać przy sobie karty członkowskiej aby ubezpieczenie było aktywne.
Wystarczy znać numer członkowski, ponieważ jest on powiązany z numerem polisy.

Kategorie Wiek Euro

Kategoria A
członkostwo standardowe od 26 do 60 roku życia 61€ 260zł

Kategoria B
Współmałżonek/Partner członka Kategori A, 47€ 200zł
niepełnosprawni 47€ 200zł
służba GOPR/TOPR 47€ 200zł
Senior od 61 lat 47€ 200zł
Student od 26 do 27 (z ważną legitymacją) 47€ 200zł
Junior od 19 do 25 47€ 200zł

Kategoria Młodzież
Młodzież 18 lat lub młodszy/a 25€ 100zł

Kategoria Wspólnota rodzinna
członek (Kategoria A) + Partner (Kategoria B) + dziecko/ci dzieci za darmo do 19 (do 27 z ważną legitymacją studencka) 108€ 460zł
Samotnie wychowująca/cy + dziecko/ci dzieci za darmo do 19 (do 27 z ważną legitymacją studencka) 61€ 260zł

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Adres korespondencji

Składka

Proszę podać nam główny powód przystąpienia do stowarzyszenia, co pozwoli nam lepiej dopracować ofertę.


  Naciskając na "zostań członkiem" potwierdza Pan/Pani prawidłowość danych i przystąpienie do Alpenverein Austria Grupa Polska.
Wystąpienie ze Stowarzyszenia (§ 8 Statutu Stowarzyszenia) następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia członkostwa, które należy złożyć najpóźniej do 31 października bieżącego roku, żeby stało się skuteczne w roku przyszłym.