Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Ubezpieczenie psa i sprzętu sportowego

Nowe rozszerzenia ubezpieczenia dla członków Alpenverein

Martwisz się co stanie się z Twoim psem jeśli ulegniesz wypadkowi w górach? Masz drogi sprzęt sportowy i chcesz go ubezpieczyć w razie wypadku, zniszczenia lub zaginięcia?
Od 1 stycznia 2023 członkowie Alpenverein mogą skorzystać z nowych, atrakcyjnych rozszerzeń ubezpieczenia Alpenverein Weltweit Service.

Ubezpieczenie akcji ratunkowej psa

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest akcja ratunkowa psa w przypadku obrażeń zagrażających życiu bądź wypadku zwierzęcia w trudno dostępnym terenie. Jeśli członek Alpenverein wymaga ratunku podlegającemu ochronie ubezpieczeniowej AWS (Alpenverein Weltweit Service) w trudno dostępnym terenie, również pies jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie psy właścicieli będących członkami Alpenverein. Maksymalna kwota premii ubezpieczeniowej to 3000€ na zdarzenie.
Cena ubezpieczenia rocznego – 12€
Link do informacji i zgłoszenia w j. niemieckim:
https://alpenverein.sichermitknox.com/hundebergung

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochronie ubezpieczeniowej podlegają ratowanie, zniszczenie oraz zaginięcie wyposażenia sportowego członka Alpenverein w sytuacji podlegającej ochronie ubezpieczeniowej AWS - akcja ratunkowa w trudno dostępnym terenie.
Ubezpieczenie obejmuje:
  • koszty ratowania sprzętu sportowego
  • koszty naprawy sprzętu sportowego, który został uszkodzony w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem AWS (maksymalnie do wysokości wartości rzeczywistej sprzętu)
  • odszkodowanie za zaginięcie sprzętu sportowego w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem AWS (maksymalnie do wysokości wartości rzeczywistej sprzętu)

Maksymalna kwota premii ubezpieczeniowej to 3000€ na zdarzenie, udział własny to 350€ na zdarzenie.
Cena ubezpieczenia rocznego – 26€
Link do informacji i zgłoszenia w j. niemieckim:
https://alpenverein.sichermitknox.com/sportgeraete