Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Ubezpieczenie - Renta inwalidzka

Dożywotnia renta w razie wypadku podczas rekreacji
  • renta od 450€ do 1350€ miesięcznie
  • od 50% inwalidztwa
  • polisa indywidualna i dla całej rodziny
  • wypłacana do końca życia poszkodowanego
  • renta podlega dziedziczeniu
  • obejmuje wypadki na całym świecie
Ważna Informacja: Alpenverein nie przyjmuje wpłat i nie udziela informacji na temat renty inwalidzkiej. Jedyne rzetelne informacje o tym produkcie, udziela tylko
KNOX Versicherungsmanagement GmbH Tel.: +43 512 238300-30 av-rente@knox.co.at
Generali i Österreichischer Alpenverein w trosce o Państwa zdrowie

Generali jest partnerem Österreichischer Alpenverein i chciałby zaoferować Państwu bezpieczeństwo finansowe po wypadku. Nasz partner przygotował dla Państwa ofertę, która stanowi optymalny stosunek świadczenia do ceny. Tę szczególnie korzystną składkę otrzymacie Państwo wyłącznie jako członek stowarzyszenia Alpenverein.

Składki i świadczenia dla pojedynczej osoby:
Jednorazowa składka roczna i miesięczna renta na osobę.

składka: EUR 9,00 miesięczna renta: EUR 450,00
składka: EUR 18,00 miesięczna renta: EUR 900,00
składka: EUR 27,00 miesięczna renta: EUR 1.350,00

Składki i świadczenia rodzinne:
Jednorazowa składka roczna za rodzinę, miesięczna renta na osobę

składka: EUR 33,00 miesięczna renta: EUR 450,00
składka: EUR 66,00 miesięczna renta: EUR 900,00
składka: EUR 99,00 miesięczna renta: EUR 1.350,00

Ubezpieczenie może wykupić każdy członek Österreichischer Alpenverein aż do ukończenia 74 roku życia (rocznik 1942).Kto może skorzystać z oferty dodatkowego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie rodzinne obejmuje małżonka lub partnera/partnerkę życiową oraz wszystkie znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci (rodzone, będące w rodzinie zastępczej oraz adoptowane) do ukończenia przez nie 15 roku życia.

Składka rodzina przy wpłacie na blankiecie wystarczy podanie głównej osoby, przy płatności Online, trzeba podać każdą osobę.

Proszę pamiętać, że członkowie niepłacący składki jak dzieci oraz młodzież będą ubezpieczone tylko w takim przypadku, jeśli będą zgłoszone w stowarzyszeniu i będą posiadać tym samym ważną kartę członkowską.

W przypadku osób do 15 roku życia zamiast miesięcznego świadczenia rentowego świadczymy jednorazową wypłatę kapitału w wysokości 89.000,- EUR.

Ważne:

Warunkiem jest członkostwo w stowarzyszeniu Österreichischer Alpenverein oraz opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok. Warunki te uważa się za spełnione w przypadku członków „zwolnionych z opłacania składki członkowskiej" (dzieci i rodzina), którzy są zgłoszeni w Österreichischer Alpenverein i z tego tytułu posiadają numery członkowskie. Ubezpieczenie można zawrzeć na rzecz każdego członka Österreichischer Alpenverein w wieku do 74 lat (rocznik 1942)*.

Nie można ubezpieczyć osób całkowicie niezdolnych do pracy lub osób cierpiących na choroby układu nerwowego lub choroby psychiczne.

* z powodów technicznych zawarcie ubezpieczenia rentowego po ukończeniu 74 roku życia nie jest możliwe. W przypadku, gdy w momencie wpłaty składki przekroczycie Państwo już 74 rok życia, z Generali Versicherungs AG podjęto następujące porozumienie: Zamiast miesięcznego świadczenia rentowego wypłacona zostanie jednorazowa rata kapitału: W zależności od wysokości składki rata kapitału w przypadku trwałego inwalidztwa od 50 % będzie wynosić następująco.

składka EUR 9,00 jednorazowa wypłata kapitału EUR 8.900,00
składka EUR 18,00 jednorazowa wypłata kapitału EUR 17.800,00
składka EUR 27,00 jednorazowa wypłata kapitału EUR 26.700,00


Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są np. wypadki, które wydarzą się podczas zawodów motorowych, podczas korzystania ze statków powietrznych oraz podczas skoków ze spadochronem.

Ubezpieczenie obejmuje korzystanie z samolotów silnikowych zarejestrowanych do przewozu osób. Szczegółowe wyłączenia wymienione zostały w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od wypadku (AUVB 1997 w brzmieniu 0712008, warunki szczególne UVGU0511, UVKU1571). ( to trzeba doczytać) Warunki te można pobrać w pliku PDF naciskając przycisk „Polisa”.

Co mam zrobić żeby otrzymać rentę?

Potwierdzenie dla wpłacającego lub Państwa mail potwierdzający zawarcie ubezpieczenia online zastępuje polisę. Proszę zachować i dobrze przechowywać wymienione dokumenty. W przypadku wystąpienia szkody należy je przedłożyć.

Składa się wniosek do ubezpieczyciela za pośrednictwem KNOX.

Dołącza się do wniosku dokumenty:

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które wydają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, potwierdzenie opłaty składki rentowej (zawarcia polisy), potwierdzenie opłaty składki członkowskiej.

Więcej informacji udziela:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstaße 33
6020 Innsbruck, Austria
Tel. +43 512 238300-30
Fax +43 512 238300-15
av-rente@knox.co.at

© Alpenverein Austria