Alpenverein Austria PTTK TOPR TPN
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Ubezpieczenie - Rozszerzenie ubezpieczenia

Rozszerzenie ubezpieczenia
  • rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy na 500.000€
  • rozszerzenie ubezpieczenia na podróż powyżej 8 tygodni
  • rozszerzenie na góry powyżej 6000m

Rozszerzenie ubezpieczenia jest możliwe tylko dla osób
mieszkających na stałe na terenie Europy!
Ważna Informacja: Alpenverein nie przyjmuje wpłat i nie udziela informacji na temat rozszerzenia ubezpieczenia. Jedyne rzetelne informacje o tym produkcie, udziela tylko
KNOX Versicherungsmanagement GmbH Tel.: +43 512 238300 av-service@knox.co.at
Rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy

Transport do szpitala / Transfer 500 000 €
Usługi Ambulatoryjne
Usługi stacjonarne / Szpital
Transport do kraju 100%
Przewóz zwłok do kraju 100%
Akcje poszukiwawcze i ratownicze w górach i na wodzie 25 000 €


Cennik

Czas trwania ubezpieczenia do: Europa E) Na całym świecie Na całym świecie ponad 6000m S)
Jedna osoba 5 dni € 12 € 20 € 400
17 dni € 25 € 43
31 dni € 36 € 54
2 miesięcy € 74 € 111 € 650
3 miesięcy € 125 € 200 € 900
4 miesięcy € 180 € 288 € 1150
Rodzina R) 5 dni € 26 € 42
17 dni € 52 € 88
31 dni € 74 € 110
2 miesięcy € 150 € 224
3 miesięcy € 252 € 402
4 miesięcy € 362 € 578

R) Rodzina:
Do 7 osób podróżujących razem (nie więcej niż 2 osoby dorosłe), bez względu na ich pokrewieństwo rodzinne.

E) Europa:
Europa, wszystkie kraje i wyspy śródziemnomorskie, Jordania, Madera, Azory, Wyspy Kanaryjskie i Rosja.

S) Na całym świecie ponad 6000 m:
Taryfa "Na całym świecie ponad 6000 m" - Worldwide over 6000m - obejmuje wejścia na góry powyżej 6000 m na okres kilku dni, które są rezerwowane przez organizatora podróży i prowadzone przez upoważnionego przewodnika górskiego. Jednakże cały czas trwania podróży musi być ubezpieczony tą taryfą. W przypadku ochrony ubezpieczeniowej górskich wzniesień o wysokości powyżej 6000 m, które są samozorganizowanie lub nie są kierowane przez upoważnionego przewodnika górskiego, ubezpieczyciel musi wyrazić na to zgodę.

Przed wykupieniem polisy zalecamy skontaktować się z ubezpieczycielem.

Więcej informacji udziela:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstaße 33
6020 Innsbruck, Austria
Tel. +43 (0) 512 238300
Fax +43 (0) 512 238300 - 15
av-service@knox.co.at

© Alpenverein Austria