Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

  1. Kiedy przysługują nam zniżki w schroniskach?
  2. Jakie korzyści daje nam Karta AV w schroniskach?
  3. W jakich krajach obowiązują zniżki w schroniskach?
    Informacje o schroniskach gdzie są zniżki znajdziesz na stronie internetowej, gdzie przygotowaliśmy mapę Europy. Kraje, które są interaktywne podświetlają się na zielono. Naciskając na ikonę stowarzyszenia otwiera się link ze schroniskami. http://www.alpenverein.pl/znizki.php