Alpenverein Austria PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kiedy i w jaki sposób likwidujemy szkodę?
 2. Jak prawidłowo wypełnić formularz szkody?
  W celu likwidacji szkody musisz wypełnić wszystkie pola formularzu szkody.

  Formularz wypełniasz w języku niemieckim lub angielskim.

  Wypełniasz wszystkie pola w formularzu, jeżeli pytanie w formularzu nie dotyczy twojej sytuacji to wpisujesz - nie dotyczy.

  Po zdarzeniu powinieneś dostać fakturę, która dołączasz do wypełnionego formularza szkody i wysyłasz na poniższy adres.
  1. Po akcji ratunkowej na całym świecie. NIE PŁACISZ !!!! Dostajesz fakturę na przelew. Należy niezwłocznie wypełnić formularz szkody i dołączyć oryginalną fakturę. Jeżeli otrzymałeś upomnienie, nie płać, dołącz i wyślij.
  2. Po wypadku lub chorobie (poza krajem stałego zamieszkania, cały świat). W Ambulatorium rachunek za medyczne leczenie (z zagranicy). Może się zdarzyć, że zażądają zapłaty gotówką. Fakturę płacisz na miejscu. W przypadku leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70 EURO na osobę. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG. Jeżeli byleś w szpitalu dłużej niż jeden dzień to nie płacisz. Dostajesz fakturę na przelew. Na koszty hospitalizacji stacjonarnej ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka wypłacana jest wyłącznie szpitalowi.
  3. Po transporcie organizowane przez Europ Assistance, dostajesz fakturę na przelew która dołączasz do formularza likwidacji szkody.
  4. Po orzeczeniu wyroku dotyczącej odpowiedzialności cywilnej, zobowiązania odszkodowawcze z tytułu szkód osobowych oraz szkód rzeczowych (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy wypadku i jego ubezpieczycielowi lub te związane z obroną przed sądem lub urzędem administracyjnym w związku z zarzutem nieumyślnego naruszenia przepisów karnych (ochrona prawna), o ile takowe powstaną w wyniku działalności związkowej krajowych i zagranicznych członków związku.

   Dostajesz uprawomocniony wyrok i z formularzem likwidacji szkody wysyłasz do ubezpieczyciela.

   Najpierw zwracasz się do ubezpieczyciela swojego kraju. W przypadku, odmowy lub nie całkowitej spłaty przez swojego ubezpieczyciela składasz formularz likwidacji szkody w KNOX. Jeżeli posiadasz dodatkowe prywatne ubezpieczenie na wypadek lub chorobę, albo ubezpieczona kartę kredytowa. To proszę o podanie tych informacji w formularzu. Do formularza dołączasz decyzje od twojego ubezpieczyciela razem z oryginalnymi rachunkami.
   Knox pokrywa brakująca kwotę.
   Wszystko wysyłasz na adres:
   KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, Austria
   Telefon: +43/512/238300-30, fax: +43/512/238300-15, E-Mail: AV-service@knox.co.at

   Informacje udzielane są w języku niemieckim i angielskim.
 3. Kiedy zwracamy się do ubezpieczyciela KNOX?
 4. Gdzie likwidujemy szkodę OC i ochrony prawnej?
 5. Kiedy zwracamy się do Europ Assistance?