Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Österreichischer Alpenverein liczy 710.257 członków! 
Aktualne statystyki członkowskie Österreichischer Alpenverein potwierdzają niesłabnące zainteresowanie światem gór. Największe austriackie stowarzyszenie alpejskie liczy ponad 710.000 członków z całego świata – największą popularnością cieszą się sekcje w Wiedniu, Tyrolu oraz Górnej Austrii.

Przewodniczący ÖAV Gerald Dunkel-Schwarzenberger tak podsumował najnowsze statystyki: „Nasi członkowie dają nam wsparcie, którego potrzebujemy w naszej ogromnie ważnej pracy w następujących obszarach: sporty górskie, ochrona środowiska oraz praca z młodzieżą. Owa wysoka liczba członków świadczy o znaczeniu naszych działań w społecznym odbiorze. Dziękujemy wszystkim 25.000 wolontariuszy, którzy co roku wypracowują 1,5 miliona godzin na rzecz Alpenverein!”

Struktura społeczna członków Alpenverein

Największe skupiska miłośników sportów górskich i orędowników ochrony górskiej przyrody znajdują się w miastach i na terenach miejskich, co potwierdzają statystyki regionalne: sekcje wiedeńskie liczą razem 223.460 członków, Tyrol może się pochwalić 106.698 członkami, a sekcje Górnej Austrii liczą w sumie 84.379 osób.

Nasza sekcja jest najliczebniejszą sekcją ÖAV. Alpenverein Austria liczy 95.998 członków! Dla porównania, najmniejsza liczebnie sekcja mieści się w St. Wolfgang/Oberösterreich i liczy 154 osoby.

28,6% członków ÖAV ma poniżej 30 lat i stanowi „alpejską młodzież”. Średni wiek w Alpenverein to 42,8 lat. Najstarszy członek naszego stowarzyszenia ma 105 lat, a najmłodszy 22 dni (dane na dzień 31.12.2023).

Udział kobiet w ÖAV wzrasta z roku na rok i wynosi obecnie 45,44%.

„Sportbonus” okazał się sukcesem

Ponad 710.000 członków ÖAV oznacza wynik o 2% niższy niż w roku 2022 – roku dotacji „Sportbonus”.

Mimo niewielkiego spadku, Sekretarz Generalny ÖAV Clemens Matt cieszy się z tego wyniku: „Nasi stali członkowie oraz większość członków zapisanych w ramach akcji Sportbonus pozostali w Alpenverein. Ministerialna dotacja Sportbonus obejmowała 75% wysokości składki członkowskiej w latach 2021-2022. Prawie 60% beneficjentów dotacji kontynuuje członkostwo w naszym stowarzyszeniu”.

Statystyki wypadków – wędrowanie bardziej niebezpieczne niż jazda na nartach

Po raz pierwszy publikujemy statystyki za rok 2023 dotyczące wypadków w ramach ubezpieczenia sportowo-rekreacyjnego Alpenverein Weltweit Service dla członków ÖAV. Rok 2023 był niestety rekordowy pod względem wypadków – 2.045 zdarzeń. Dla porównania w roku 2022 zanotowano 2.035 zdarzeń, w 2021 - 1.395 zdarzeń, w 2020 - 1.452 zdarzenia, w 2019 - 1.736 zdarzeń. Większość wypadków przydarza się podczas górskich wędrówek i stanowi 40% wszystkich zdarzeń, wypadki na stokach stanowią 29%, a 11% to wypadki podczas skitourów.

Prawie 22% poszkodowanych miało od 30 do 39 lat – ta grupa wiekowa pojawia się najczęściej w statystyce wypadkowej. 57% ofiar stanowili mężczyźni, 43% - kobiety.
72% ofiar wymagało akcji ratunkowej, z użyciem helikoptera lub bez*.

Utrzymanie schronisk coraz trudniejsze

Alpenverein utrzymuje 225 schronisk alpejskich i dba o 26.000 km szlaków, co stanowi ważny wkład w zachowanie naturalnych walorów wędrownych w Austrii. Jedną piątą budżetu ÖAV pochłaniają inwestycje w zachowanie alpejskiej infrastruktury: schronisk oraz szlaków. Przychody z noclegów oraz dzierżawy schronisk pokrywają tylko ok. połowę tej kwoty**.

Prace remontowe przy schroniskach oraz konserwacja sieci szlaków są niezmiernie odpowiedzialnymi zadaniami - to dzieło wolontariuszy na rzecz ogółu. Mimo dobrowolnego zaangażowania wolontariuszy, nakłady na te działania stanowią duże obciążenie dla budżetu ÖAV. Prace remontowe lub bieżące utrzymanie alpejskiego schroniska mogą być nawet dwa razy droższe, niż w przypadku obiektu położonego w dolinie. Wiele schronisk ma już swoje lata, bywa też, że zmieniające się warunki klimatyczne wpływają na funkcjonowanie obiektu. Największym problemem jest brak wody na obszarach górskich, co skutkuje koniecznością kosztownych prac adaptacyjnych. Mozolną konserwację sieci 26.000 km szlaków utrudniają ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz rosnące ceny materiałów budowlanych.

W roku 2024 Alpenverein planuje zwrócić uwagę opinii publicznej na znaczenie schronisk i szlaków górskich. Celem jest uzyskanie środków publicznych, a tym samym zapewnienie trwałego finansowania na utrzymanie alpejskiej infrastruktury.


*Źródło: Generali/KNOX, dane dotyczą okresu 01.01-31.12.2023 (zdarzenia w Austrii i innych krajach).
**Źródło: Raport Roczny Österreichischer Alpenverein 2022.