PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
  Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa

  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

  • wypadków/choroby w wyniku wykonywania działalności zawodowej lub innej działalności wykonywanej odpłatnie oraz wypadków/choroby członków jednostek ratowniczych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostek ratowniczych. Wyjątek stanowi odpłatna działalność członków Austriackiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w charakterze licencjonowanego przewodnika górskiego i narciarskiego oraz zatwierdzonego urzędowo, licencjonowanego przewodnika turystycznego;
  • wypadków powstałych podczas używania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem objęte są jednak wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, które wydarzyły się w drodze (również niebezpośrednio) na zebrania i imprezy organizowane przez ÖAV i z powrotem, oraz w drodze na imprezy (również prywatne) związaną z działalnością związkową zgodnie ze statutem, jak wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych, i z powrotem, jak również wypadki podczas korzystania z kolejek linowych i wyciągów;
  • wypadków powstałych w wyniku użytkowania sprzętu latającego (lotnie, paralotnie), samolotów (prywatne samoloty silnikowe i szybowce) oraz podczas skoków spadochro-nowych. Ubezpieczeniem jest jednak objęte użytkowanie samolotów dopuszczonych do transportu osobowego (np. samoloty pasażerskie);
  • wypadków powstałych w czasie udziału w zawodach na szczeblu lokalnym/regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz w stylu wolnym, bobslejach, skibobie i saneczkarstwie, a także podczas treningów;
  • wypadków/choroby podczas udziału w ekspedycjach w góry o wysokości powyżej 6000 m oraz podczas ekspedycji na Arktykę, Antarktydę i Grenlandię (patrz „Informacja dotycząca ekspedycji/trekkingu”).
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?