PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
  Członkowie związku mają zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, o ile bieżąca składka członkowska została opłacona przed wystąpieniem szkody.

  Wyjątek stanowi styczeń każdego roku.

  Jeśli szkoda wystąpi w tym okresie, a składka za dany rok kalendarzowy nie została jeszcze opłacona, świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy bieżąca składka zostanie uregulowana i opłacono składkę członkowską za rok ubiegły.

  W przypadku opłaty składki po 31 stycznia ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dnia następnego o godzinie zero. Nowi członkowie, którzy wstępują do związku od 1 września każdego roku są ubezpieczeni do 1 stycznia roku kolejnego, mimo że za ten okres nie jest naliczana składka członkowska.
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?