PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
  Pod pojęciem działalności związkowej rozumie się:
  • udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje ÖAV,
  • uprawianie (również prywatnie, poza imprezami w ramach sekcji) następujących dyscyplin sportowych:

  wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, speleologia, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, podróżowanie, zwiedzanie, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych. (Pod pojęciem wypraw na rowerach górskich/trekkingowych rozumie się wyprawy odbywane na drogach leśnych i innych nieutwardzonych drogach oraz na wytyczonych lub oznakowanych ścieżkach rowerowych w stroju sportowym. Wypadki na drogach dopuszczonych do ruchu publicznego, na ścieżkach rowerowych w obrębie miasta lub miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że wypadek wydarzy się w trakcie wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych opisanej powyżej.)
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?