PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do wysokości 3 000 000 EURO.

  Ubezpieczenie ochrony prawnej do wysokości 35 000 EURO.

  Ochroną objęte są zobowiązania odszkodowawcze z tytułu szkód osobowych oraz szkód rzeczowych (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy wypadku i jego ubezpieczycielowi lub te związane z obroną przed sądem lub urzędem administracyjnym w związku z zarzutem nieumyślnego naruszenia przepisów karnych (ochrona prawna), o ile takowe powstaną w wyniku działalności związkowej krajowych i zagranicznych członków związku.

  Tu znajdziesz MAPĘ z zaznaczonym obszarem, na którym ważny jest komponent ubezpieczenia: ochrona cywilna i ochrona prawna.
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?