PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
  • leczenia zachorowań, które rozpoczęły się przed podróżą zagraniczną,
  • leczenia chorób przewlekłych, z wyjątkiem ich skutków w postaci ostrych ataków lub napadów,
  • leczenia, które stanowi cel pobytu za granicą,
  • leczenia stomatologicznego, które nie służy udzieleniu pierwszej pomocy medycznej w celu bezpośredniego uśmierzenia bólu,
  • aborcji oraz badań ciążowych i porodów, z wyjątkiem porodów przedwczesnych, które nastąpiły co najmniej na dwa miesiące przed naturalnym terminem porodu,
  • leczenia wynikającego z nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużycia narkotyków i leków,
  • leczenia kosmetycznego, zabiegów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych,
  • szczepień profilaktycznych,
  • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek wydarzeń wojennych
  • wszelkiego rodzaju oraz aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub wskutek umyślnie popełnionych czynów karalnych,
  • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek aktywnego odpłatnego uczestnictwa w otwartych zawodach sportowych i treningu oraz leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych i treningu,
  • wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”. leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek szkodliwego oddziaływania energii jądrowej,
  • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych podczas uprawiania sportów powietrznych (zob. na ten temat również „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”),
  • leczenia chorób i następstw wypadków członków jednostek ratowniczych powstałych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostki ratowniczej,
  • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w ekspedycjach wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.

  Uwaga! Wypadki samochodowe za granicą są zasadniczo objęte ubezpieczeniem w ramach świadczeń wymienionych w pytaniu (dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia) , o ile nie doszło do nich podczas udziału w wyścigach samochodowych (również w przejazdach kwalifikacyjnych i rajdach) lub podczas jazd treningowych z nimi związanych.
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?