Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Na jaki numer dzwonimy w razie wypadku?
 2. Jak zgłosić wypadek?
 3. Gdzie dzwonimy, gdy chcemy przewieźć poszkodowanego lub zwłoki z zagranicy do kraju?
 4. Gdzie dzwonimy, gdy chcemy przewieźć poszkodowanego lub zwłoki ze szpitala do miejsca zamieszkania w kraju?
 5. Gdzie dzwonimy, gdy chcemy przewieźć poszkodowanego lub zwłoki ze szpitala do miejsca zamieszkania z zagranicy do kraju?
 6. Jestem w Ambulatorium, czy powinienem zapłacić fakturę?
  Może się zdarzyć, że zażądają zapłaty gotówką. Fakturę płacisz na miejscu. W przypadku leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70 EURO na osobę. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG.

  Należy wypełnić formularz szkody i dołączyć oryginalną fakturę na adres: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, Austria Telefon: +43/512/238300-30, fax: +43/512/238300-15, E-Mail: AV-service@knox.co.at Formularze zgłoszeniowe szkód dostępne są na stronie www.alpenverein.at/Versicherung oraz za pośrednictwem KNOX Versicherungsmana-gement GmbH
 7. Jestem w szpitalu dłużej niż jeden dzień, czy powinienem zapłacić fakturę?
 8. Podczas akcji ratowniczej dostaje fakturę, czy powinienem zapłacić?
 9. Podczas przewozu poszkodowanego/ zwłok organizowane przez Europ Assistance, czy powinienem zapłacić fakturę?