Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to znaczy numer 102 – XXX/A/18 i czym jest karta członkowska?
 2. Jak przedłużyć członkostwo?
 3. Czy muszę co roku wypełniać formularz zgłoszeniowy aby dokonać wpłaty?
 4. Od kiedy trzeba wpłacić składkę za następny rok?
 5. Jak zrezygnować z członkostwa Alpenverein Austria?
 6. Jak reaktywować członkostwo w Alpenverein Austria?
 7. Czy otrzymuje potwierdzenie ubezpieczenia?
 8. Komu przysługują zniżki i jak można je otrzymać?
  Zniżki Kategoria B przysługują:
  - Współmałżonek członka AV
  - Partner życiowy (nie mylić z partnerem wspinaczkowym)
  - Ratownicy GOPR i TOPR (z ważną legitymacja)
  - osoby niepełnosprawne (od 50% niepełnosprawności/umiarkowany stopień niepełnosprawności)

  Senior (osoby, które maja 65 lat lub więcej)
  Junior (19 – 27 lat)
  Młodzież i dzieci (niepełnoletnie do 18 lat włącznie)
  Wspólnoty rodzinne: Rodzice + dzieci (bez limitu dzieci). Dzieci nieletnie i do 27 roku życia uczące się.
 9. Gdzie przesłać potwierdzenie/skan legitymacji?
 10. Czy potrzebna jest karta członkowska AV w trakcie wypadku?
 11. Chce zmienić dane osobowe dotyczące: adresu, nazwiska,
  zmiana partnera życiowego itd., co robię?

 12. Jakie informacje można uzyskać w KNOX?
 13. Kiedy dzwonimy na numer EA który jest na karcie członkowskiej?
 14. Dlaczego warto być członkiem Alpenverein Austria?
 15. Co to jest promocja wrześniowa?