Alpenverein Austria PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to znaczy numer 102 – XXX/A/18 i czym jest karta członkowska?
 2. Jak przedłużyć członkostwo?
 3. Czy muszę co roku wypełniać formularz zgłoszeniowy aby dokonać wpłaty?
 4. Od kiedy trzeba wpłacić składkę za następny rok?
 5. Jak zrezygnować z członkostwa Alpenverein Austria?
 6. Jak reaktywować członkostwo w Alpenverein Austria?
  NIE WYPEŁNIAJ FORMULARZA !!!!

  1. Opłać składkę członkowską według cennika na: polskie konto w PLN
  Bank Pekao SA, Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
  Numer konta: IBAN: (PL) 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038 | BIC/SWIFT: PKOPPLPW
  lub
  austriackie konto w EURO
  Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck, Adamgasse 1-7
  Numer konta: IBAN: AT873600010200505404 |BIC/SWIFT: RZTIAT22

  W tytule przelewu proszę podać:
  numer członkowski oraz imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata
  lub
  datę urodzenia oraz imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata
  Np.: 102-XXXXXX/A Jan Kowalski / 01.01.1975 Jan Kowalski
  Po przelaniu składki ubezpieczony jesteś na następny dzień.

  2. Wyślij do nas e-mail z informacją:
  Reaktywuje członkostwo 102-XXXXXX, Jan Kowalski / 01.01.1975 Jan Kowalski i proszę mi przesłać kartę członkowską na adres: podaj aktualny adres korespondencyjny.

  3.Karta przychodzi na wskazany adres w ciągu 7 dni roboczych.
 7. Czy otrzymuje potwierdzenie ubezpieczenia?
 8. Komu przysługują zniżki i jak można je otrzymać?
 9. Gdzie przesłać potwierdzenie/skan legitymacji?
 10. Czy potrzebna jest karta członkowska AV w trakcie wypadku?
 11. Chce zmienić dane osobowe dotyczące: adresu, nazwiska,
  zmiana partnera życiowego itd., co robię?

 12. Jakie informacje można uzyskać w KNOX?
 13. Kiedy dzwonimy na numer EA który jest na karcie członkowskiej?
 14. Dlaczego warto być członkiem Alpenverein Austria?
 15. Co to jest promocja wrześniowa?