Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to znaczy numer 102 – XXX/A/18 i czym jest karta członkowska?
 2. Jak przedłużyć członkostwo?
 3. Czy muszę co roku wypełniać formularz zgłoszeniowy aby dokonać wpłaty?
 4. Od kiedy trzeba wpłacić składkę za następny rok?
 5. Jak zrezygnować z członkostwa Alpenverein Austria?
  Rezygnacje z członkostwa składa się drogą mailową do 31.10. roku poprzedzającego. Po rezygnacji członkostwo ważne jest do końca grudnia danego roku.

  Np.: Rezygnacje składasz dnia 20.09.2019 na rok 2020,
  twoje członkostwo ważne jest do 31.12.2019

  Treść rezygnacji:
  Rezygnuje z członkostwa Alpenverein Austria na rok ...
  Moje dane: [..]
  102-XXXXXX/A Jan Kowalski
  (można napisać powód rezygnacji)
  Rezygnacje wysyła się na biuro@alpenverein.pl
  Złożona rezygnacja w okresie wypowiedzenia nie skutkuje dodatkowymi kosztami.
 6. Jak reaktywować członkostwo w Alpenverein Austria?
 7. Czy otrzymuje potwierdzenie ubezpieczenia?
 8. Komu przysługują zniżki i jak można je otrzymać?
 9. Gdzie przesłać potwierdzenie/skan legitymacji?
 10. Czy potrzebna jest karta członkowska AV w trakcie wypadku?
 11. Chce zmienić dane osobowe dotyczące: adresu, nazwiska,
  zmiana partnera życiowego itd., co robię?

 12. Jakie informacje można uzyskać w KNOX?
 13. Kiedy dzwonimy na numer EA który jest na karcie członkowskiej?
 14. Dlaczego warto być członkiem Alpenverein Austria?
 15. Co to jest promocja wrześniowa?