Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Podcast


Zapraszamy na nowy podcast i kanał YouTube o tematyce alpejskiej z perspektywy stołu w schronisku, czy też dosłownie - z obozu bazowego. W sercu Alp, czyli w Innsbrucku, spotykają się ludzie zaangażowani w sprawy alpejskie zawodowo lub prywatnie. Podcast ma na celu zwiększenie świadomości kwestii alpejskich dla szerokiego grona odbiorców oraz stanowi platformę dialogu dla kwestii kontrowersyjnych, jak E-MTB, park wiatrowy w Alpach czy wegańskie schronisko.
 
Alpenverein występuje w roli mediatora między interesami mieszkańców, turystów, inwestorów a drogocennym alpejskim mikrokosmosem. Często stanowiska są radykalnie „usztywnione” i przedstawiciele przeciwstawnych biegunów nie dopuszczają do siebie argumentów drugiej strony. Podcast może z powodzeniem pełnić funkcję „narady przed atakiem na szczyt”, kiedy to rozważane są wszystkie opcje, każdy może zgłosić swoje zastrzeżenia, co pozwala podjąć najlepszą w danej chwili decyzję.

Podcast jest w języku niemieckim, goście i eksperci są zapraszani do studia lub łączą się online.
 
Posłuchaj:
Obejrzyj tutaj: youtube.com
 


Anna Tybor