Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Sportbonus


 
Austriackie Ministerstwo Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu przeznaczyło 9 milionów Euro na inicjatywę pomocy stowarzyszeniom sportowym, które z powodu pandemii straciły wielu członków oraz zachęcić wszystkich do powrotu do stowarzyszeń i do aktywności fizycznej.
 
„Sportbonus” jest jednorazowym dofinansowaniem 75% składki członkowskiej, ktre obejmuje wszystkich nowozapisujących się członków bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania!

Zasady akcji promocyjnej „Sportbonus” – „Come back stronger”:
  1. „Sportbonus” jest połączony z promocją wrześniową Alpenverein. Co oznacza, że członkostwo w cenie 25% składki będzie ważne do końca 2022 roku!
  2. W akcji mogą brać udział wszyscy, którzy od 01.01.2021 nie byli zapisani w stowarzyszeniu Alpenverein, których członkostwo na rok 2021 nie jest aktywne/opłacone.
  3. Członkostwo w obniżonej cenie można zawrzeć tylko w okresie od 01.09.2021 – 23.12.2021, a wplata musi się znaleźć na naszym koncie najpóźniej dnia 29.12.2021.
  4. Wysokość dofinansowania to 75% stawki, do zapłacenia pozostaje 25%.

Jak skorzystać z tej promocji?

Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego należy zaznaczyć poniższą opcje:
  • "Przyjmuję do wiadomości oraz potwierdzam wpłatą obniżonej o 75% składki członkowskiej, że biorę udział w akcji promocyjnej Austriackiego Ministerstwa Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu „Sportbonus” – „Come back stronger”, które może mieć wgląd w moje dane osobowe (imię, nazwisko, dane przelewu bankowego). Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych ww. ministerstwu."
  • "Niniejszym potwierdzam, że nie byłem/byłam aktywnym członkiem stowarzyszenia Alpenverein od  01.01.2021."

Oraz przelać opłatę członkowską według promocyjnego cennika:
 
Kategoria A 16,50€ / 70 zł
Kategoria B 13€ / 55 zł
Junor/ Senior 13€ / 55 zł
Młodzież/ Dzieci 7,5€ / 30 zł
Niepełnosprawny 7,5€ / 30 zł
Wspólnota rodzinna 29,50€ / 125 zł


Kliknij tutaj aby skorzystać z promocji!

* W przypadku braku zgody na przekazanie danych wystarczy wpłacić pełną stawkę według kategorii, promocja wrześniowa nadal obowiązuje.
*  Wszystkich zapisanych po 23.12.2021 obowiązują pełne stawki członkowskie z uwzględnieniem kategorii.