Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Akcja "SportBonus"


 
Austriackie Ministerstwo Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu przeznaczyło 9 milionów Euro na inicjatywę pomocy stowarzyszeniom sportowym, które z powodu pandemii straciły wielu członków oraz zachęcić wszystkich do powrotu do stowarzyszeń i do aktywności fizycznej.
 
„Sportbonus” jest jednorazowym dofinansowaniem 75% składki członkowskiej, które obejmuje wszystkich nowo zapisujących się członków bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania!

Zasady akcji promocyjnej „Sportbonus” – „Come back stronger”:
  1. Akcja „Sportbonus” została przedłużona do wyczerpania środków - maksymalnie do 31.08.2022.
  2. W akcji mogą brać udział wszyscy, którzy po 01.01.2021 nie byli zapisani w stowarzyszeniu Österreichischer Alpenverein, tzn. osoby nowo zapisujące się do stowarzyszenia lub członkowie nieaktywni, których członkostwo na rok 2021 nie było opłacone.
  3. Członkostwo na rok 2022 w obniżonej cenie można zawrzeć tylko do wyczerpania środków, najpóźniej do 31.08.2022. Składka członkowska musi zostać opłacona do 07.09.2022. Wszelkie zniżki oraz ubezpieczenie są aktywne następnego dnia po dokonaniu wpłaty.
  4. Wysokość dofinansowania to 75% składki członkowskiej, do zapłacenia pozostaje 25%.
  5. Regulamin oraz warunki akcji ustala organizator, czyli Austriackie Ministerstwo Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego należy zaznaczyć poniższą opcje:
  • "Przyjmuję do wiadomości oraz potwierdzam wpłatą obniżonej o 75% składki członkowskiej, że biorę udział w akcji promocyjnej Austriackiego Ministerstwa Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu „Sportbonus” – „Come back stronger”, które może mieć wgląd w moje dane osobowe (imię, nazwisko, dane przelewu bankowego). Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych ww. ministerstwu."
  • "Niniejszym potwierdzam, że nie byłem/byłam aktywnym członkiem stowarzyszenia Alpenverein od  01.01.2021."

Oraz przelać opłatę członkowską według promocyjnego cennika:
 
Kategoria A 16,50€ / 70 zł
Kategoria B 13€ / 55 zł
Junor/ Senior 13€ / 55 zł
Młodzież/ Dzieci 7,5€ / 30 zł
Niepełnosprawny 7,5€ / 30 zł
Wspólnota rodzinna 29,50€ / 125 zł


Kliknij tutaj aby skorzystać z promocji!

* W przypadku braku zgody na przekazanie danych wystarczy wpłacić pełną stawkę według kategorii, promocja wrześniowa nadal obowiązuje.