Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Przedłużenie akcji "SportBonus"


 
Austriackie Ministerstwo Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu przeznaczyło 9 milionów Euro na inicjatywę pomocy stowarzyszeniom sportowym, które z powodu pandemii straciły wielu członków oraz zachęcić wszystkich do powrotu do stowarzyszeń i do aktywności fizycznej.
 
„Sportbonus” jest jednorazowym dofinansowaniem 75% składki członkowskiej, które obejmuje wszystkich nowo zapisujących się członków bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania!

Zasady akcji promocyjnej „Sportbonus” – „Come back stronger”:
  1. Akcja „Sportbonus” została przedłużona do wyczerpania środków - maksymalnie do 31.08.2022.
  2. W akcji mogą brać udział wszyscy, którzy po 01.01.2021 nie byli zapisani w stowarzyszeniu Österreichischer Alpenverein, tzn. osoby nowo zapisujące się do stowarzyszenia lub członkowie nieaktywni, których członkostwo na rok 2021 nie było opłacone.
  3. Członkostwo w obniżonej cenie można zawrzeć tylko do wyczerpania środków, najpóźniej do 31.08.2022. Wszelkie zniżki oraz ubezpieczenie są aktywne następnego dnia po dokonaniu wpłaty.
  4. Wysokość dofinansowania to 75% składki członkowskiej, do zapłacenia pozostaje 25%.
  5. Regulamin oraz warunki akcji ustala organizator, czyli Austriackie Ministerstwo Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego należy zaznaczyć poniższą opcje:
  • "Przyjmuję do wiadomości oraz potwierdzam wpłatą obniżonej o 75% składki członkowskiej, że biorę udział w akcji promocyjnej Austriackiego Ministerstwa Sztuki, Kultury, Służby Publicznej i Sportu „Sportbonus” – „Come back stronger”, które może mieć wgląd w moje dane osobowe (imię, nazwisko, dane przelewu bankowego). Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych ww. ministerstwu."
  • "Niniejszym potwierdzam, że nie byłem/byłam aktywnym członkiem stowarzyszenia Alpenverein od  01.01.2021."

Oraz przelać opłatę członkowską według promocyjnego cennika:
 
Kategoria A 16,50€ / 70 zł
Kategoria B 13€ / 55 zł
Junor/ Senior 13€ / 55 zł
Młodzież/ Dzieci 7,5€ / 30 zł
Niepełnosprawny 7,5€ / 30 zł
Wspólnota rodzinna 29,50€ / 125 zł


Kliknij tutaj aby skorzystać z promocji!

* W przypadku braku zgody na przekazanie danych wystarczy wpłacić pełną stawkę według kategorii, promocja wrześniowa nadal obowiązuje.

 


Anna Tybor