Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Krowy i wędrowcy

Krowy i wędrowcy

Na początku czerwca 2017 roku w Erl (Tyrol) spotkanie ze stadem krów zakończyło się dla turystki tragicznie. Krowy-matki zaatakowały kobietę podczas przechodzenia przez pastwisko śmiertelnie ją raniąc, jej towarzyszce nic się nie stało. Zalecamy wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad przy przekraczaniu pastwisk, aby uniknąć ryzykownych sytuacji.

Jak należy się zachowywać mijając pasące się w okolicy szlaków zwierzęta?

1. Zachować dystans.
Należy pozostać na szlaku i zachować odległość od bydła. Jeżeli zablokują przejście, przyczepią się do pojedynczego turysty lub zaczną zachowywać się bardzo niespokojne, lepiej wybrać inną trasę i obejść bydło szerokim łukiem.

2. Zachować spokój.
W pobliżu stada nie hałasować i nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie gestykulować rękami i kijkami. Jeżeli zwierzęta skoncentrują uwagę na wędrujących, należy będąc pewnym siebie stanąć naprzeciw zwierzęcia (optymalnie z kijkiem w ręce), a następnie spokojnie oddalić się od stada.

3. Psy na smyczy?
Psy mogą być postrzegane przez stado jako zagrożenie. Dlatego dla bezpieczeństwa należy trzymać je na smyczy i nie puszczać luzem na pastwiskach. Należy je natomiast puścić wolno jeżeli zauważymy, że zwierzęta przygotowują się do ataku.

4. Nie głaskać i nie karmić cieląt.
Krowy - matki często traktują podejście do młodych jako zagrożenie i chcą ich bronić. Dlatego najlepiej trzymać się od cieląt z daleka.

5. Znaki ostrzegawcze należy traktować poważnie.
Sygnałami alarmowymi są obniżenie głowy oraz szuranie kopytami lub ryczenie. W takim przypadku należy zachować spokój i powoli opuścić pastwisko bez odwracania się tyłem do zwierząt.

Zakazanie wypasu zwierząt na szlakach i ogrodzenie pastwisk nie jest możliwe. Incydenty ze stadami niestety zdarzają się co roku - na szczęście większość kończy się niegroźnie. Alpenverein współpracuje z Izbą Rolnictwa aby kształcić i podnosić świadomość wśród turystów. Prawidłowe zachowanie może ostatecznie zapobiec większości wypadków.
 


Anna Tybor