Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Kto płaci za helikopter?

Ogromne koszty akcji ratunkowych z użyciem helikoptera – Österreichischer Alpenverein zaleca ubezpieczenie

Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca w Austrii kosztowała w ubiegłym roku ofiarę wypadku średnio 4 984 €, przy założeniu 40 minut czasu lotu - to rekordowa kwota w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Niektórzy jednak nie zdają sobie sprawy z faktu, że każdy, kto w swoim wolnym czasie jest ratowany helikopterem w trudno dostępnym terenie, bez ubezpieczenia kosztów ratownictwa, zwykle musi sam zapłacić za akcję na terenie Austrii. Dlatego Alpenverein radzi entuzjastom sportów górskich, aby ubezpieczeniem kosztów ratownictwa zminimalizowali ryzyko finansowe.

W okresie od listopada 2022 r. do końca października 2023 r. w Austrii przeprowadzono łącznie 4 373 loty ratunkowe w terenie alpejskim*- to 12 procent wszystkich lotów tego typu. „Możemy polegać na nowoczesnej i szeroko rozbudowanej służbie ratownictwa lotniczego w Austrii, naprawdę możemy uważać się za szczęściarzy” - wyjaśnia prezes ÖAV Wolfgang Schnabl.Osobną kwestią jest jednak to, kto za to zapłaci.

„Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej z użyciem helikoptera w trudno dostępnym terenie lub nie pokrywa ich w wystarczającym stopniu. Ofiara wypadku ratowana z terenu alpejskiego zwykle sama musi pokryć koszty akcji. Bez ubezpieczenia kosztów akcji ratunkowej, taka misja może się okazać bardzo kosztowna. Przeciętny lot ratunkowy helikoptera trwa 40 minut i kosztował w zeszłym roku ofiarę wypadku w Austrii prawie 5000 €", wyjaśnia Clemens Matt, sekretarz generalny ÖAV. Z tego powodu stowarzyszenie Alpenverein radzi wszystkim miłośnikom sportów górskich, aby wykupili odpowiednie ubezpieczenie kosztów ratownictwa na czas spędzania wolnego czasu w górach.

„W tym miejscu warto zwrócić uwagę na członkostwo w Alpenverein: Każde, z obecnie ponad 710 000 członkostw w ÖAV obejmuje ubezpieczenie sportowe i rekreacyjne na cały świat, które zawiera między innymi koszty ratownictwa w trudno dostępnym terenie - w tym z użyciem śmigłowca” - wyjaśnia Wolfgang Schnabl i dodaje: »Dzięki temu ubezpieczeniu możemy zaoferować naszym członkom optymalną ochronę przed takimi kosztami«.

Porównanie kosztów operacji z użyciem śmigłowca

W Austrii przeciętna misja śmigłowca trwająca 40 minut kosztowała w zeszłym roku poszkodowanego średnio 4 984 €. Aby sklasyfikować tę liczbę, sekretarz generalny ÖAV porównuje koszty: „W Niemczech średnie koszty akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca, przy założeniu 40 minut lotu, wyniosły 3 120 €, czyli około 37 procent mniej niż w Austrii. W Szwajcarii, średnie koszty poniesione przez ofiary alpejskich wypadków wyniosły 3 681 €, czyli nadal około 26 procent mniej niż w Austrii”.

Według Matta, różnice te można wyjaśnić ceną za minutę lotu ustalaną przez miejscowych operatorów śmigłowców: „W tym obszarze nie ma ujednoliconych zasad dla podmiotów oferujących loty ratunkowe, koszty takich lotów nie są regulowane w sposób przejrzysty i również dla nas są niezrozumiałe. Wzywamy polityków, aby zaprowadzili porządek w tej materii”.  I kontynuuje: „Chcemy także przejrzystości dla naszych członków - w końcu oni również płacą za ubezpieczenie zawarte w ich członkostwie w Alpenverein”.
 
Fundusze są potrzebne gdzie indziej
 
Według ÖAV, członkowie stowarzyszenia mogą polegać na dobrym ubezpieczeniu. „Gdyby koszty akcji ratunkowej z użyciem helikoptera zostały w końcu skorygowane, Alpenverein mógłby dysponować większymi funduszami na swoje najważniejsze działania w zakresie ochrony przyrody oraz na utrzymanie schronisk i szlaków alpejskich. Przyjęlibyśmy to z wielką radością” - podkreśla sekretarz generalny ÖAV.
 
Ponad trzy miliony Euro na ratownictwo w terenie alpejskim
 
Od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. ubezpieczenie zawarte w członkostwie ÖAV pokryło łącznie 3 239 964 € kosztów ratownictwa (naziemnego i z użyciem helikoptera) w terenie alpejskim, w kraju i za granicą.
 
* Źródło: Heli-Rescue; ÖKAS
Foto: Peter Neuner-Knabl