Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Apel Österreichischer Alpenverein

Rezygnacja z nowych projektów infrastrukturalnych to inwestycja w przyszłość.
 
Z okazji "Dnia Ochrony Alp" Stowarzyszenie Alpenverein ponownie z naciskiem zwraca uwagę na ogromną presję, jakiej obecnie poddane są niezagospodarowane alpejskie tereny. Według Stowarzyszenia Alpenverein, rezygnacja z dalszej zabudowy Alp jest inwestycją w przyszłość.
Alpy są najbardziej zagospodarowanymi górami wysokimi na świecie. Presja na wolne alpejskie przestrzenie nadal jest ogromna. Planowana zabudowa lodowca Gepatschferner i rozbudowa elektrowni w Kaunertal to aktualne tego przykłady. „Dla kilku dodatkowych kilometrów tras narciarskich eksploatacji poddano by całkowicie naturalny obszar lodowcowy - nota bene jeden z największych w Alpach Wschodnich. Zaś dla rozbudowy elektrowni zniszczeniu uległyby cenne obszary torfowisk, a nienaruszone cieki wodne, takie jak rzeki Venter i Gurgler Ache, zostałyby przekierowane – to wszystko dalekie jest od idei zrównoważonego rozwoju“, wyjaśnia Clemens Matt, sekretarz generalny Stowarzyszenia Alpenverein.

"Plany rozwoju infrastruktury należy umieścić w muzeum"

Stowarzyszenie Alpenverein wykorzystuje "Dzień Ochrony Alp" jako okazję, aby ponownie zwrócić uwagę, że intensywna zabudowa terenów alpejskich w obliczu kryzysu klimatycznego straciła na aktualności. „Rezygnacja z dalszej zabudowy naszych Alp to inwestycja w przyszłość. Ochrona Alp idzie w parze z ochroną bioróżnorodności i klimatu. Plany rozwoju infrastruktury należy umieścić w muzeum, nie pasują do naszych czasów“, podkreśla Matt, i dodaje „rozwój nie może prowadzić do grabieży środowiska naturalnego. Punkt krytyczny został już dawno przekroczony.“

Dla Stowarzyszenia Alpenverein ochrona klimatu i ochrona przyrody muszą iść ręka w rękę. Plany rozbudowy elektrowni w Kaunertal są jasnym przeciwieństwem tej zasady. Clemens Matt: „Zniszczono by tam naturalne siedliska, a różnorodność gatunkowa ucierpiałaby na ogromną skalę.“
Clemens Matt przypomina, że Stowarzyszenie Alpenverein jest czasem określane mianem "hamulcowego". „Jesteśmy oczywiście dokładnym tego przeciwieństwem: jesteśmy tymi, którzy są ZA: ZA ochroną Alp i ZA ochroną alpejskich siedlisk“, podkreśla Matt.
 
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Alpenverein już ponad 100 lat temu przyjęło „Tölzer Richtlinien“ (Wytyczne Tölzkie): Dla zachowania piękna i pierwotności górskiego świata, Stowarzyszenie Alpenverein stara się uchronić nietknięte dotąd obszary przed dalszą zabudową.