Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Cennik – koszt członkostwa w stowarzyszeniu Alpenverein Austria

cena standardowa cena pormocyjna
"Sportbonus"
od 1.09.2021
do max. 23.12.2021
Kategoria A: Opłata pełna od 28 do 64 roku życia
samotnie wychowujący rodzic + dzieci do 27 roku życia *
66€ / 280 zł 16.50€ / 70 zł
Kategoria B: Składka zniżkowa
współmałżonek, partner życiowy członka kat. A
ratownicy TOPR i GOPR **
52€ / 220 zł 13€ / 55 zł
Senior:
Junior:
od 65 roku życia
od 19 do 27 roku życia
52€ / 220 zł 13€ / 55 zł
Młodzież/Dzieci: do 18 roku życia 30€ / 120zł 7.5€ / 30 zł
Niepełnosprawny: od 50% stałego uszczerbku na zdrowiu ** 30€ / 120 zł 7.5€ / 30 zł
Wspólnota rodzinna: rodzice + dzieci
małżeństwo/ partnerzy życiowi + dzieci do 27 roku życia *
118€ / 500zł 29.50€ / 125 zł
* Cena promocyjna "Sportbonus" obejmuje osoby, które zapiszą się do stowarzyszenia w terminie od 1.09. - 23.12.2021. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Przelew PLN:
Bank Pekao SA
Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
IBAN: (PL) 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038 | BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Przelew EUR:
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck, Adamgasse 1-7
IBAN: AT873600010200505404 | BIC/SWIFT: RZTIAT22

W tytule przelewu należy podać:
datę urodzenia/numer członkowski/numer klienta + imię i nazwisko osoby, za którą wnoszona jest opłata
Np.: 01.01.1975 Jan Kowalski lub 102-123456 Jan Kowalski

  • Członkostwo aktywuje się automatycznie następnego dnia po dokonaniu przelewu.
  • Członkostwo opłacane jest na rok kalendarzowy (wyjątek stanowi udział w promocji wrześniowej).
  • Alpenverein Austria nie wysyła automatycznych potwierdzeń otrzymania wpłaty.
  • Kartę w formie papierowej otrzymasz listem priorytetowym po ok. 7 dniach roboczych od zgłoszenia.
  • Jeśli wyjeżdżasz za kilka dni i list nie zdąży dojść, wyślij nam potwierdzenie przelewu z prośbą o kartę tymczasową na: biuro@alpenverein.pl w odpowiedzi otrzymasz kartę w formacie PDF na maila.
  • Członkostwo zawierane jest na czas nieokreślony – niewypowiedziane członkostwo w terminie do 31 października przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

* członkostwo dzieci w przedziale wiekowym 18-27 lat w kategoriach: samotny rodzic i wspólnota rodzinna jest darmowe tylko i wyłącznie po corocznym dostarczeniu skanu aktualnej legitymacji studenckiej/ szkolnej na adres: biuro@alpenverein.pl

** aby uzyskać składkę zniżkową w kategorii ratownik TOPR/GOPR i niepełnosprawny (min. 50% niepełnosprawności/ stopień umiarkowany) konieczne jest przesłanie zaświadczenia uprawniającego do zniżki na adres: biuro@alpenverein.pl