Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Cennik członkostwa w stowarzyszeniu Alpenverein Austria 2024

Standardowa składka członkowska:
dla osób w przedziale wiekowym od 28 do 64 r.ż.
(rocznik 1960 do 1996)
76€ / 340 zł
Zniżkowa składka członkowska:
dla wspólnoty rodzinnej tj.:
Dwóch rodziców/partnerów życiowych z dziećmi do 27 r.ż. **
136€ / 610 zł
dla rodzica samotnie wychowującego z dziećmi do 27 r.ż. * 76€ / 340 zł
dla partnera życiowego aktywnego członka Alpenverein Austria 60€ / 270 zł
dla ratowników górskich TOPR i GOPR * 60€ / 270 zł
dla seniora od 65 roku życia
(rocznik 1959 i starsi)
60€ / 270 zł
dla juniora w przedziale wiekowym od 19 do 27 r.ż.
(rocznik 1997 do 2005)
60€ / 270 zł
dla dziecka do 18 roku życia
(rocznik 2006 i młodsi)
30€ / 140 zł
dla osoby z niepełnosprawnością (min. II stopień) ** 30€ / 140 zł
Link do płatności online:
Należy podać dane osobowe oraz numer członkowski i wybrać opcję płatności
https://www.alpenverein-austria.pl/pl/utworz-link-czlonkowski

Przelew PLN:
Bank Pekao SA
Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
IBAN: (PL) 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038 | BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Przelew EUR:
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck, Adamgasse 1-7
IBAN: AT873600010200505404 | BIC/SWIFT: RZTIAT22

W tytule przelewu należy podać:
Datę urodzenia lub numer członkowski oraz imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata
Np.: 01.01.1975 Jan Kowalski lub 102-123456 Jan Kowalski

  • Członkostwo aktywuje się automatycznie następnego dnia po dokonaniu przelewu.
  • Członkostwo opłacane jest na rok kalendarzowy (wyjątek stanowi udział w promocji wrześniowej).
  • Alpenverein Austria nie wysyła automatycznych potwierdzeń otrzymania wpłaty.
  • Kartę w formie papierowej otrzymasz zwykłym listem po ok. 7 dniach roboczych od zgłoszenia.
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz automatyczne potwierdzenie rejestracji. Znajdziesz w nim przycisk do wygenerowania karty tymczasowej w formacie pdf. Możesz też wysłać nam potwierdzenie przelewu składki członkowskiej na: biuro@alpenverein.pl i otrzymasz kartę tymczasową w formacie PDF na maila.
  • Członkostwo zawierane jest na czas nieokreślony – niewypowiedziane członkostwo w terminie do 31 października przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

* członkostwo dzieci w przedziale wiekowym 18-27 lat w kategoriach: samotny rodzic i wspólnota rodzinna jest darmowe tylko po corocznym dostarczeniu skanu aktualnej legitymacji studenckiej/ szkolnej na adres: biuro@alpenverein.pl

** aby uzyskać składkę zniżkową dla: ratownik TOPR/GOPR i osoba z niepełnosprawnością (min. 50% niepełnosprawności/ stopień umiarkowany/II stopień) konieczne jest przesłanie zaświadczenia uprawniającego do zniżki na adres: biuro@alpenverein.pl