PTTK TOPR TPN
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Ubezpieczenie - Rozszerzenie ubezpieczenia

Rozszerzenie ubezpieczenia
  • rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy na 500.000€
  • rozszerzenie ubezpieczenia na podróż powyżej 8 tygodni
  • rozszerzenie na góry powyżej 6000m
Ważna Informacja: Alpenverein nie przyjmuje wpłat i nie udziela informacji na temat rozszerzenia ubezpieczenia. Jedyne rzetelne informacje o tym produkcie, udziela tylko
KNOX Versicherungsmanagement GmbH Tel.: +43 512 238300 av-service@knox.co.at
Rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy

Transport do szpitala / Transfery transportowe 500 000 €
Usługi Ambulatoryjne
Usługi stacjonarne / Szpital
Transport do kraju 100%
Przewóz zwłok do kraju 100%
Akcje poszukiwawcze i ratownicze w górach i na wodzie 25 000 €


Cennik

Insured period
up to
Europe E) Worldwide Worldwide
over 6000m α)
Single 5 days € 12 € 20 € 400
17 days € 25 € 43
31 days € 36 € 54
2 months € 74 € 111 € 650
3 months € 125 € 200 € 900
4 months € 180 € 288 € 1150
Family F) 5 days € 26 € 42
17 days € 52 € 88
31 days € 74 € 110
2 months € 150 € 224
3 months € 252 € 402
4 months € 362 € 578

F) Family:
Up to 7 persons travelling together (not more than 2 adults), irrespective of their family relationship

E) Europe:
Europe, all Mediterranean states and islands, Jordan, Madeira, the Azores, the Canary Island and Russia.

α) Worldwide over 6000m:
The tariff 'Worldwide over 6000m' covers ascents of mountains over 6,000m for a duration of several days, which are booked through a travel organizer and guided by an authorized mountain guide. However, the whole duration of the trip must be insured with this tariff.

For insurance cover of ascents of mountains over 6000 m which are self-organized or not guided by an authorized mountain guide the approval of the insurer must be explicitly given.

Przed wykupieniem polisy zalecamy skontaktować się z ubezpieczycielem.

Więcej informacji udziela:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstraße 23
A-6063 Rum
Tel. +43 (0) 512 238300
Fax +43 (0) 512 238300 - 15
av-service@knox.co.at

© Alpenverein Austria