PTTK TOPR TPN

Ubezpieczenie - Rozszerzenie ubezpieczenia

Rozszerzenie ubezpieczenia
  • rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy na 500.000€
  • rozszerzenie ubezpieczenia na podróż powyżej 8 tygodni
  • rozszerzenie na góry powyżej 6000m
Ważna Informacja: Alpenverein nie przyjmuje wpłat i nie udziela informacji na temat rozszerzenia ubezpieczenia. Jedyne rzetelne informacje o tym produkcie, udziela tylko
KNOX Versicherungsmanagement GmbH Tel.: +43 512 238300 av-service@knox.co.at
Rozszerzenie kosztu leczenia zagranicy

Transport do szpitala / Transfery transportowe 500 000 €
Usługi Ambulatoryjne
Usługi stacjonarne / Szpital
Transport do kraju 100%
Przewóz zwłok do kraju 100%
Akcje poszukiwawcze i ratownicze w górach i na wodzie 25 000 €


Cennik

Insured period
up to
Europe E) Worldwide Worldwide
over 6000m α)
Single 5 days € 12 € 20 € 157
17 days € 25 € 43 € 180
31 days € 36 € 54 € 191
2 months € 74 € 111 € 288
3 months € 125 € 200 € 417
4 months € 180 € 288 € 545
Family F) 5 days € 26 € 42 € 316
17 days € 52 € 88 € 362
31 days € 74 € 110 € 384
2 months € 150 € 224 € 578
3 months € 252 € 402 € 836
4 months € 362 € 578 € 1,092

F) Family:
Up to 7 persons travelling together (not more then 2 adults), irrespective of their family relationship

E) Europe:
Europe, all Europe, all Mediterranean states and islands, Jordan, Madeira, the Azores, the Canary Island and Russia.

α) Worldwide over 6000m:
For the Worldwide over 6000m tariff, the insurance cover also applies to ascent over several days of mountains over 6000m. However, the whole duration of the trip must be insured with this tariff.

Przed wykupieniem polisy zalecamy skontaktować się z ubezpieczycielem.

Więcej informacji udziela:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstraße 23
A-6063 Rum
Tel. +43 (0) 512 238300
Fax +43 (0) 512 238300 - 15
av-service@knox.co.at

© Alpenverein Polska