PTTK TOPR TPN

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto jest ubezpieczony?
 2. Jakie rodzaje aktywności obejmuje ubezpieczenie?
 3. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
 4. Od kiedy działa ubezpieczenie?
 5. Kiedy trzeba rozszerzyć ubezpieczenie?
 6. Czego dotyczą koszty ratownictwa?
 7. Jakie są wyłączenia z kosztów ratownictwa?
 8. Czego dotyczą koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia?
 9. Jakie koszty dotyczące przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia obejmuje polisa?
 10. Jakie są wyłączenia z odpowiedzialności w zakresie transportu powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia?
 11. Jaki jest zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej?
 12. Co rozumiemy pod pojęciem działalności związkowej?
 13. Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?
 14. Czy potrzebuje dokupić rozszerzenie do wyprawy trekkingowej?
 15. Co to znaczy odpowiedzialność subsydiarna?
  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność subsydiarną. Oznacza to, że świadczenia są realizowane tylko wtedy i w takim wymiarze, w jakim nie ma obowiązku ich pokrycia i rzeczywiście nie pokrywa inne ubezpieczenie (ubezpieczenie w ramach narodowego funduszu ochrony zdrowia lub ubezpieczenie prywatne). Roszczenie nie przysługuje, jeśli świadczenia na rzecz ubezpieczonego zostały udzielone względnie miały zostać udzielone nieodpłatnie.