PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak zostać członkiem Alpenverein Austria Grupa Polska
 2. Co to jest wariant ekspresowy?
 3. Jak przepisać się do Alpenverein Austria Grupa Polska – xxx?
 4. Od kiedy rozpoczyna się i jak długo trwa członkostwo w Alpenverein Austria Grupa Polska?
 5. Jak długo czeka się na kartę, aby dotarła na adres w Polsce?
 6. Jak dopisać członka rodziny/partnera do wspólnoty rodzinnej/partnerskiej?
  Żeby dopisać osobę do członkostwa należy:

  a) Wypełnić formularz zgłoszeniowy bez polskich znaków (czerwony przycisk), wypisuje osoba która dołącza do członkostwa
  - wypełnić dane osobowe, zaznaczyć składkę zniżkowa (współmałżonek/partner życiowy, albo wspólnota rodzinną członków AV),
  - w polu tekstowym wpisać numer członkowski, imię i nazwisko osoby do której dopisujemy się, dopisać pozostałych członków ( datę urodzenia, imię i nazwisko)

  b) Na Email dostajesz potwierdzenie danych (sprawdzasz prawidłowość danych).
  Po opracowaniu danych przez pracownika wysyłamy pocztą kartę członkowską.
  Karty przychodzą w ciągu 5 dni roboczych.

  Odpłacasz składkę członkowską według cennika na polskie konto
  Bank Pekao SA Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
  numer konta: 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038

  W tytule przelewu proszę podać:
  numer członkowski oraz imię i nazwisko osoby do której dopisujemy się,
  (numer członkowski znajduje się na odwrocie karty)
  Np.: 102-XXXXXX/A Jan Kowalski
  Po przelaniu składki ubezpieczony jesteś na następny dzień.
 7. Wysłałem formularz i nie dostałem potwierdzenia na email, co robić?
 8. Wysłałem formularz, minęły 2 tygodnie i nie mam karty, co robić?