PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak zostać członkiem Alpenverein Austria Grupa Polska
 2. Co to jest wariant ekspresowy?
 3. Jak przepisać się do Alpenverein Austria Grupa Polska – xxx?
 4. Od kiedy rozpoczyna się i jak długo trwa członkostwo w Alpenverein Austria Grupa Polska?
  Członkostwo aktywne rozpoczyna się dzień po dokonaniu pierwszej wpłaty i automatycznie się przedłuża na kolejny rok. Czas trwania członkostwa aktywnego jest do 31.01. roku obrotowego w przypadku kontynuacji.

  Rezygnacje z członkostwa składa się na piśmie przez email do 21.10. bieżącego roku składkowego. Czas trwania członkostwa jest do 31.12. bieżącego roku składkowego w przypadku rezygnacji.

  Członkostwo nieaktywne jest to czas zawieszenia płatności składek.

  Każdy członek posiada numer 102 – xxx, który jest nadawany na stałe. Numer ten jest numerem polisy ubezpieczeniowej, posługujemy się nim również w korespondencji.

  Rok obrotowy – czas trwania 13 miesięcy od 1 stycznia bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku. Miesiąc styczeń jest objęty ochrona ubezpieczeniowa w przypadku kontynuacji.

  Rok składkowy – bieżący rok kalendarzowy za który obowiązuje składka, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.
 5. Jak długo czeka się na kartę, aby dotarła na adres w Polsce?
 6. Jak dopisać członka rodziny/partnera do wspólnoty rodzinnej/partnerskiej?
 7. Wysłałem formularz i nie dostałem potwierdzenia na email, co robić?
 8. Wysłałem formularz, minęły 2 tygodnie i nie mam karty, co robić?