PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to znaczy numer 102 – XXX/A/15 i czym jest karta członkowska?
 2. Jak przedłużyć członkostwo?
 3. Czy musze co rok wypełniać formularz zgłoszeniowy aby dokonać wpłaty?
 4. Od kiedy trzeba wpłacić składkę za następny rok?
 5. Jak zrezygnować z członkostwa Alpenverein Austria oddział Alpenverein Polska?
 6. Jak reaktywować członkostwo w Alpenverein Austria oddział Alpenverein Polska?
 7. Czy otrzymuje potwierdzenie ubezpieczenia?
 8. Komu przysługują zniżki i jak można je otrzymać?
  Zniżki Kategoria B przysługują:
  - Współmałżonek członka AV
  - Partner życiowy (nie mylić z partnerem wspinaczkowym)
  - niepełnosprawni (z ważną legitymacja)
  - bezrobotni (decyzję o przyznaniu statusu bezrobotnego)
  - Ratownicy GOPR i TOPR (z ważną legitymacja)

  Senior (osoby które maja 61 lat i wyżej)
  Student (26, 27 lat z ważną legitymacja)
  Junior (19 – 25 lat z ważną legitymacja)
  Młodzież i dzieci ( niepełnoletnie do 18 lat włącznie )
  Wspólnoty rodzinne: Rodzice + dzieci (bez limitu dzieci). Dzieci nieletnie i do 27 roku życia uczące się.
 9. Gdzie przesłać potwierdzenie/scan legitymacji?
 10. Czy potrzebna jest karta członkowska AV w trakcie wypadku?
 11. Chce zmienić dane osobowe dotyczące: adresu, nazwiska,
  zmiana partnera życiowego itd., co robię?

 12. Jakie informacje można uzyskać w KNOX?
 13. Kiedy dzwonimy na numer TAA który jest na karcie członkowskiej?
 14. Dlaczego warto być członkiem Alpenverein Polska?
 15. Co to jest promocja wrześniowa?