PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Pytania i odpowiedzi

 1. Kiedy i w jaki sposób likwidujemy szkodę?
 2. Jak prawidłowo wypełnić formularz szkody?
 3. Kiedy zwracamy się do ubezpieczyciela KNOX?
 4. Gdzie likwidujemy szkodę OC i ochrony prawnej?
 5. Kiedy zwracamy się do Tyrol Air Ambulance?
  Nie kontaktuje się TAA w celu akcji ratowniczej!!!!

  Tyrol Air Ambulance, telefon: +43/512/22 422, fax: +43/512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at
  Numer tej znajduje się na odwrocie karty członkowskiej Alpenverein.

  Kontaktujemy się w celach:
  • Powrót - Transport z zagranicy do adresu zamieszkania lub najbliższego szpitala
  • Przewóź zwłok - Transport z zagranicy i wewnątrz kraju do miejsca stałego zamieszkania
  • przewoź do szpitala do innego miejsca w kraju
  Uwaga! Przed transportem powrotnym do kraju, transportem zwłok (nie w przypadku akcji ratowniczych) i przewozem chorego w kraju i za granicą należy koniecznie skontaktować się z Centrum Alarmowym