PTTK TOPR TPN

Współpraca TOPR i Alpenverein Polska

W grudniu 2015 roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) podpisało umowę partnerską z Alpenverein Austria oddział Alpenverein Polska.
 
Współpraca ma polegać na wzajemnym wspieraniu projektów oraz współorganizowaniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska górskiego w kraju i za granicą.
 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr.


Projekt powołania stowarzyszenia zajmującego się ratownictwem górskim powstał w 1908 Śmierć Mieczysława Karłowicza, który zginął zasypany przez lawinę, przyspieszyła prace nad powstaniem organizacji, zarejestrowanej ostatecznie 29 października 1909 we Lwowie pod obecną nazwą. Prezesem stowarzyszenia został Kazimierz Dłuski, naczelnikiem Mariusz Zaruski, a siedzibą TOPR-u – Dworzec Tatrzański.

Dziś to najlepiej wyspecjalizowani ratownicy górscy oddani bezgranicznie ludziom.

Zajmują się również przygotowywaniem informacji o aktualnych warunkach w Tatrach, edukacją ludzi poprzez Akademie Górską i oczywiście czuwają przy telefonie na wezwanie pomocy w Tatrach.


TOPR 

Czy masz doświadczenie z innymi ubezpieczalniami?