Facebook
Twitter
YouTube
Linkedin
Pinterest
Google+
PTTK TOPR TPN

WAŻNE INFORMACJE!!!

1) Opłata składki 2016
Prosimy opłacac na nasze nowe polskie konto (Przelew krajowy)
Bank Pekao SA
Alpenverein Austria, Rotenturmstrasse 14, A - 1010 Wien
Numer konta 83 1240 6292 1111 0010 5855 9038

W tytule przelewu proszę podać:
numer członkowski oraz imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata,
(numer członkowski znajduje się na odwrocie karty członkowskiej)

Np.: 102-XXXXXX/A/15 Jan Kowalski

(Jeżeli płacisz za partnerstwo lub wspólnotę rodzinna, wystarczy podać jeden numer członkowski)


2) WSPÓLNOTA RODZINNA
Przyszły do Państwa karty członkowskie wraz z cennikiem.
W kartach członkowskich dla pełnoletnich dzieci przyszyły opłaty. W celu zniesienia opłaty z dzieci proszę przesłać skan legitymacji uczniowskiej lub studenckiej na email biuro@alpenverein.pl wraz z numerem członkowskim.

Członkowie Kategorii B niepełnosprawni, TOPR, GOPR w celu uzyskania składki zniżkowej prosimy o przeslanie skanu aktualnej legitymacji.
 

:: trwa odliczanie ::

NOWA KARTA
ALPENVEREIN 2017

Alpenverein

WIĘCEJ

Czy chciałbyś by karta Alpenverein była plastikowa?